Matkakustannusten korvaukset EVL-kirkossa 1.1.2022 alkaen

3.1.2022UutinenJäsenyhdistyksetKirkon alatYleiset uutiset

Kirkon työmarkkinalaitos on päivittänyt kotisivuilleen kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) liitteeseen 4 sisältyvät euromäärät vuoden 2022 tasoon. Kyseinen liite on yleiskirjeen A9 / 2021 liitteenä. 

Kotimaan kokopäiväraha on 1.1.2022 lukien 45 euroa ja osapäiväraha 20 euroa. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä on 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 46 senttiä ja sitä seuraavilta kilometreiltä 40 senttiä.